ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 452kWORD 60k
1.12.2015
PE574.449v01-00
 
B8-1379/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που συνήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2015


Ангел Джамбазки

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που συνήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2015  
B8-1379/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που συνήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν στην Τουρκία, θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα στρατόπεδα προσφύγων στην Τουρκία, η οποία επίσης δεν επιθυμεί να ανοίξει την αγορά εργασίας για τους πρόσφυγες και δεν παρέχει εκπαίδευση στα παιδιά των προσφύγων·

Β.  υπενθυμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός της Τουρκίας κατέστησε σαφές ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα μειωθεί ο αριθμός των μεταναστών που φτάνουν στην Ελλάδα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας δεν λειτουργεί, δεδομένου ότι οι μετανάστες που υπόκεινται σε υποχρέωση επανεισδοχής χρειάστηκε να παραμείνουν στην ελληνική επικράτεια·

Δ.  υπενθυμίζοντας ότι από τους 2300 μετανάστες που συμφώνησε να δεχτεί η Τουρκία, μόνο 8 επέστρεψαν στη χώρα, δεδομένου ότι οι υπόλοιποι είχαν ήδη εγκαταλείψει την Ελλάδα·

1.  θεωρεί ότι η συνεργασία με την Τουρκία σε θέματα μετανάστευσης μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν υπάρχει πραγματικός έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, μεταξύ άλλων με σύστημα ταυτοποίησης των μεταναστών·

2.  θεωρεί ότι θα πρέπει να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ, δεδομένου ότι οι τουρκικές αρχές δεν τηρούν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις και παραβιάζουν συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Τούρκων πολιτών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου