ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 60k
2.12.2015
PE574.450v01-00
 
B8-1380/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και πρόληψης στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου σχετικά με την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και πρόληψης στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια  
B8‑1380/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών που δημιουργήθηκε μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις από ισλαμιστές μαχητές του ISIS·

B.  λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο της τρομοκρατικής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό αεροδρομίου κατά ρωσικού αεροσκάφους που απογειώθηκε από το Sharm el-Sheikh·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, και τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου για το προσωπικό των αεροδρομίων και των ίδιων των αεροπορικών εταιρειών·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να παρέμβει και να θεσπίσει νομοθετικά όργανα που θα είναι κατάλληλα και αναλογικά προς την πραγματικότητα του κινδύνου, προκειμένου να ενταθεί και να καταστεί πιο αποτελεσματική η πρόληψη των ελέγχων ασφαλείας όσον αφορά το προσωπικό των αεροδρομίων στην Ευρώπη.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου