PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 309kWORD 57k
1.12.2015
PE574.451v01-00
 
B8-1381/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


ympäristön pilaantumisesta kuolemantapausten syynä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys ympäristön pilaantumisesta kuolemantapausten syynä  
B8–1381/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 artiklan,

–  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan ympäristön pilaantumisesta johtuvien normaaliin elinajanodotteeseen nähden ennenaikaisten kuolemantapausten määrä on EU:ssa 491 000;

B.  ottaa huomioon, että kyseisen tutkimuksen mukaan merkittävimmät kuolemansyyt johtuvat pienhiukkasista (Pm2.5), typpioksidista (NO2) ja ilmankehän alimmissa kerroksissa olevasta otsonista (O3), mutta WHO:n suosittama paljon alhaisempi raja-arvo on 10 mikrogrammaa kuutiota kohti;

C.  ottaa huomioon, että ympäristön pilaantumiseen liittyvät ongelmat ovat parhaillaan käytävien keskustelujen keskipisteessä, erityisesti näinä päivinä järjestettävän Pariisin COP21-ilmastokokouksen yhteydessä;

1.  kehotetaan komissiota arvioimaan ympäristön pilaantumisen aiheuttamia riskejä ihmisen terveydelle, edistämään aihetta koskevien hyvien käytäntöjen vaihtoa eri maiden kesken sekä kannustamaan niitä ryhtymään toimiin pilaantumistason alentamiseksi omassa maassaan.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö