NÁVRH USNESENÍ
PDF 244kWORD 60k
1.12.2015
PE574.452v01-00
 
B8-1382/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o ekologickém zemědělství


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o ekologickém zemědělství  
B8-1382/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na zelenou knihu Komise s názvem „Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030“ (COM(2013)169 final),

–  s ohledem na sdělení Komise s názvem „Energetický plán do roku 2050“ (COM(2011)885 v konečném znění),

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle studie, kterou společně s dalšími výzkumnými pracovníky vypracoval Andreas Gattinger z Výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství (FiBL), je možné snížit v Evropě emise CO2 o 23 % a v USA o 36 %, pokud bude veškerá zemědělská půda obhospodařována ekologickým způsobem;

B.  vzhledem k tomu, že snížení emisí CO2 v takovém rozsahu by umožnilo dosáhnout výrazného pokroku při plnění cílů v oblasti klimatu pro rok 2030;

C.  vzhledem k tomu, že podle jiné studie s názvem „Environmental Impact of Different Agricultural Management Practices: Conventional versus Organic Agriculture“ (Dopad různých zemědělských postupů na životní prostředí: konvenční zemědělství oproti ekologickému zemědělství) bude půda obhospodařovaná ekologickým způsobem schopna zadržovat vodu, čímž se zvýší úrodnost i v oblastech s nízkou intenzitou srážek;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská unie chce do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o přibližně 40 %;

E.  vzhledem k tomu, že v těchto dnech se o klimatu diskutuje na konferenci COP21 v Paříži;

1.  žádá Komisi, aby lépe informovala členské státy o potenciálu ekologického zemědělství, a napomohla tak splnění cíle spočívajícího ve snížení emisí skleníkových plynů.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí