FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 57k
1.12.2015
PE574.452v01-00
 
B8-1382/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om økologisk landbrug


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om økologisk landbrug  
B8-1382/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens grønbog "En ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030" (COM(2013)0169),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse "Energikøreplanen 2050" (COM(2011)0885),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at det ifølge en undersøgelse, som Andreas Gattinger fra Forschungsinstitut für biologischen Landbau har udarbejdet sammen med et hold forskere, er muligt at begrænse CO2-emissionerne med 23 % i Europa og med 36 % i USA, hvis alle landbrugsarealer bliver dyrket efter økologiske metoder;

B.  der henviser til, at en CO2-emissionsreduktion i denne størrelsesorden vil være et stort skridt fremad mod opfyldelsen af klimamålene for 2030;

C.  der henviser til, at arealer, der dyrkes efter økologiske metoder, ifølge en undersøgelse med titlen "Environmental Impact of Different Agricultural Management Practices: Conventional versus Organic Agriculture" også gør det muligt at tilbageholde vand og dermed at opnå et bedre udbytte i områder med ringe nedbør;

D.  der henviser til, at Den Europæiske Union vil begrænse drivhusgasemissionerne med ca. 40 % frem til 2030;

E.  der henviser til, at man i disse dage diskuterer klimaet i Paris i forbindelse med COP21-konferencen;

1.  opfordrer Kommissionen til at arbejde på større forståelse i medlemsstaterne for mulighederne i økologisk landbrug med henblik på at nå målet for reduktion af drivhusgasemissioner.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik