PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 386kWORD 60k
1.12.2015
PE574.452v01-00
 
B8-1382/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl ekologinio žemės ūkio


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl ekologinio žemės ūkio  
B8-1382/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą „2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija“ (COM(2013) 0169 galutinis),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Energetikos veiksmų planas iki 2050 m.“ (COM(2011) 0885 galutinis),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Andreas Gattinger (Ekologinio žemės ūkio tyrimų institutas FiBL) su tyrėjų grupe atliko tyrimą, anot kurio taikant ekologinio ūkininkavimo metodus visuose žemės ūkio paskirties sklypuose būtų galima sumažinti Europoje išmetamo CO2 kiekį 23 proc., o JAV – 36 proc.;

B.  kadangi toks reikšmingas išmetamo CO2 kiekio mažinimas leistų padaryti didelę pažangą siekiant 2030 m. nustatytų klimato tikslų;

C.  kadangi, remiantis kitu tyrimu, pavadintu „Skirtingų ūkininkavimo metodų poveikis aplinkai: tradiciniai metodai prieš ekologinį ūkininkavimą“ (angl. Environmental Impact of Different Agricultural Management Practices: Conventional versus Organic Agriculture), taikant ekologinio ūkininkavimo metodus dirvožemis taip pat geriau sulaiko vandenį ir pasižymi didesniu derlingumu esant mažam kritulių kiekiui;

D.  kadangi Sąjunga siekia apie 40 proc. sumažinti išmetamų ŠESD kiekį iki 2030 m.;

E.  kadangi šiomis dienomis dėl klimato diskutuojama Paryžiuje klimato kaitos konferencijoje (COP 21);

1.  ragina Komisiją didinti valstybių narių informuotumą apie ekologinio žemės ūkio galimybes, kad būtų pasiektas tikslas sumažinti išmetamų ŠESD kiekį.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika