PROJEKT REZOLUCJI
PDF 228kWORD 60k
1.12.2015
PE574.452v01-00
 
B8-1382/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie rolnictwa ekologicznego


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie rolnictwa ekologicznego  
B8-1382/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zieloną księgę Komisji zatytułowaną „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030” (COM(2013) 169 final),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Plan działania w zakresie energii do roku 2050” (COM(2011) 885 final),

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według badań prowadzonych przez Andreasa Gattingera z Instytutu Badań nad Rolnictwem Ekologicznym (FiBL) wraz z grupą uczonych można zmniejszyć o 23% emisje CO2 w Europie i o 36% w USA poprzez uprawę użytków rolnych metodami ekologicznymi;

B.  mając na uwadze, że tak duże zmniejszenie emisji CO2 byłoby znaczącym krokiem na drodze do osiągnięcia celów klimatycznych ustalonych na 2030 r.;

C.  mając na uwadze, że według innych badań, zatytułowanych „Environmental Impact of Different Agricultural Management Practices: Conventional versus Organic Agriculture”, tereny uprawiane metodami ekologicznymi pozwalają na zatrzymanie wody i uzyskanie tym samym lepszej wydajności przy niewielkich opadach;

D.  mając na uwadze, że Unia Europejska chce zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o około 40% do 2030 r.;

E.  mając na uwadze, że w ostatnich dniach prowadzone są dyskusje dotyczące klimatu w związku z konferencją COP21 w Paryżu;

1.  wzywa Komisję do lepszego uświadamiania państw członkowskich o możliwościach rolnictwa ekologicznego, aby osiągnąć cel związany z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności