PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 376kWORD 61k
1.12.2015
PE574.452v01-00
 
B8-1382/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la agricultura ecologică


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la agricultura ecologică  
B8-1382/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei intitulată „Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei” (COM(2013)0169),

–  având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Perspectiva energetică 2050” (COM(2011)0885),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit unui studiu realizat de Andreas Gattinger, de la Institutul de Cercetare pentru Agricultura Ecologică (FiBL), împreună cu un grup de cercetători, este posibilă reducerea cu 23% a emisiilor de CO2 în Europa și cu 36% în SUA, prin cultivarea tuturor suprafețelor agricole cu metode ecologice;

B.  întrucât o astfel reducere a emisiilor CO2 ar permite realizarea unui mare pas înainte spre atingerea obiectivelor climatice stabilite pentru 2030;

C.  întrucât, potrivit unui alt studiu intitulat „Environmental Impact of Different Agricultural Management Practices: Conventional versus Organic Agriculture”, terenurile cultivate cu metode biologice permit reținerea apei și, prin urmare, obținerea unor rezultate mai bune în condiții de precipitații reduse;

D.  întrucât Uniunea Europeană urmărește reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030;

E.  întrucât în aceste zile, la Paris, se discută despre climă în cadrul conferinței COP21,

1.  solicită Comisiei să sensibilizeze mai mult statele membre cu privire la potențialul agriculturii biologice, cu scopul de a atinge obiectivul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Notă juridică - Politica de confidențialitate