PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 376kWORD 60k
1.12.2015
PE574.452v01-00
 
B8-1382/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o ekološkem kmetovanju


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ekološkem kmetovanju  
B8-1382/2015

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom „Okvir podnebne in energetske politike do 2030“ (COM(2013)169 final),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Energetski načrt za leto 2050” (COM(2011)885 final),

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker bi bilo po podatkih iz raziskave, ki jo je v sodelovanju s skupino raziskovalcev opravil Andreas Gattinger z Raziskovalnega inštituta za ekološko kmetovanje (FiBL), mogoče zmanjšati emisije CO2 v Evropi za 23 %, v ZDA pa za 36 %, če bi vsa kmetijska zemljišča obdelovali na ekološki način;

B.  ker bi zmanjšanje emisij CO2 v tolikšni meri pomenilo velik korak naprej v smeri doseganja podnebnih ciljev do leta 2030;

C.  ker po podatkih iz druge raziskave z naslovom „Environmental Impact of Different Agricultural Management Practices: Conventional versus Organic Agriculture“ (Vpliv različnih načinov kmetovanja na okolje: primerjava konvencionalnega in ekološkega kmetovanja) zemljišča, obdelovana z ekološkimi metodami, omogočajo tudi zadrževanje vode in posledično doseganje boljšega donosa, tudi če je padavin malo;

D.  ker želi Evropska unija do leta 2030 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za približno 40 %;

E.  ker se te dni v Parizu razpravlja o podnebju v sklopu 21. zasedanja Konference pogodbenic (COP21);

1.  poziva Komisijo, naj države članice dodatno ozavešča o neizkoriščenih potencialih ekološkega kmetovanja, da bi dosegli cilj na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov