FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 57k
1.12.2015
PE574.452v01-00
 
B8-1382/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om ekologiskt jordbruk


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om ekologiskt jordbruk  
B8-1382/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens grönbok En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (COM(2013)169),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Energifärdplan för 2050 (COM(2011)885),

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt en studie som Andreas Gattinger vid Forschungsinstitut für biologischen Landbau utfört tillsammans med en forskargrupp, är det möjligt att minska koldioxidutsläppen i EU med 23 % och med 36 % i USA om all jordbruksmark odlas ekologiskt.

B.  En minskning av koldioxidutsläppen i den omfattningen skulle vara ett stort steg framåt mot uppnåendet av klimatmålen för 2030.

C.  Enligt en annan studie Environmental Impact of Different Agricultural Management Practices: Conventional versus Organic Agriculture kan mark som odlas ekologiskt även hålla kvar vatten och därför ge bättre skörd vid knapp nederbörd.

D.  EU vill minska växthusgasutsläppen med ca 40 procent till 2030.

E.  Dessa dagar diskuteras klimatet i Paris vid COP21-konferensen.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för större medvetenhet i medlemsstaterna om det ekologiska jordbrukets potential, i syfte att nå målet att minska växthusgasutsläppen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy