PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 307kWORD 57k
30.11.2015
PE574.453v01-00
 
B8-1383/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


perimätieteen kehityksestä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys perimätieteen kehityksestä  
B8–1383/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että perimätiede, toisin sanoen kaikkien ihmisen DNA:han liittyvien tietojen tutkimus, on jatkuvasti kehittyvä ja etenevä tieteenala, jota voidaan soveltaa hyvin myös sairauksien tunnistamiseen ja näin ollen myös mahdollisten lääkehoitojen kehittämiseen;

B.  ottaa kuitenkin huomioon, että on tehtävä vielä paljon, ennen kuin tällä alalla saadaan lisää tietoa ja sitä voidaan soveltaa konkreettisesti sairauksien diagnosointiin ja hoitoon;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan maista ei puutu terveydenhoitoalan tutkimusvälineitä, mutta toteaa samalla, että EU:n on jatkuvasti kannustettava ja tuettava niiden käyttöä, erityisesti silloin, kun on kysymys innovatiivisista ja käänteentekevistä menetelmistä, jotka edellyttävät vielä paljon työtä;

1.  kehottaa komissiota ehdottamaan määrärahojen varaamista perimätieteen tieteellisen tutkimuksen kasvuun ja kehittämiseen lääketieteen osana, jolla voidaan parantaa kansalaisten terveyttä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö