PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 146kWORD 57k
1.12.2015
PE574.454v01-00
 
B8-1384/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


terrorismin uhasta Euroopan unionissa


Angel Dzhambazki

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys terrorismin uhasta Euroopan unionissa  
B8-1384/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Pariisissa Ranskassa 13. marraskuuta 2015 tehtyjen traagisten terrori-iskujen johdosta vaikuttaa selvästikin siltä, että jäsenvaltioiden välillä liikkuvilta terroristeilta ja rikollisilta suojautumista on syytä tehostaa;

B.  katsoo, että unionin kansalaisten turvallisuuden varmistamiseksi ja vapaan liikkuvuuden periaatteen turvaamiseksi tarvitaan pikaisia toimenpiteitä ja että samalla on vahvistettava ääriainesten ja terrorismin torjuntaa Euroopan unionissa;

1.  katsoo, että jäsenvaltioille on myönnettävä lisätukea, jotta ne tehostaisivat entisestään ponnistelujaan ääriaineisten muodostumisen, radikalisoitumisen ja terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi Euroopan unionissa;

2.  katsoo, että radikalisoituneiden henkilöiden pääsy Euroopan unioniin on estettävä sen ulkorajoilla;

3.  katsoo, että jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä on parannettava, jotta voidaan estää rikollisten liikkuminen vapaasti Euroopan unionissa;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö