PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 224kWORD 57k
3.12.2015
PE574.457v01-00
 
B8-1387/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


vammaisuudesta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys vammaisuudesta  
B8-1387/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan,

–  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että 3. joulukuuta 2015 vietetään Kansainvälistä vammaisten päivää, joka on perustettu vammaisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan torjumiseksi ja heidän täyden sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi;

B.  ottaa huomioon, että vaikka vammaisten sosiaalisen osallisuuden edistämisessä on saavutettu paljon, muun muassa helpottamalla heidän pääsyään kulttuuritapahtumiin tai matkailuun liittyviin tilaisuuksiin (esimerkiksi vuoden 2015 Milanon maailmannäyttelyssä rakennettiin paikka, joka helpotti vammaisten osallistumista näyttelyyn), Euroopan unionin on kuitenkin pidettävä jatkuvasti toimia yllä tällä alalla hyvien käytäntöjen edistämiseksi jäsenvaltioissa;

1.  kehottaa komissiota jatkamaan toimiaan yhteiskunnan vammaisten tukemiseksi ja kannustamaan hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä sekä syrjinnän ja väkivallan vastaisen eurooppalaisen ja kansainvälisen lainsäädännön soveltamista.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö