PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 224kWORD 57k
3.12.2015
PE574.460v01-00
 
B8-1390/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Parkinsonin taudista


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Parkinsonin taudista  
B8-1390/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että joidenkin arvioiden mukaan Euroopassa on yli miljoona Parkinsonin tautiin sairastunutta ihmistä;

B.  ottaa huomioon, että Parkinsonin tautia sairastavien ihmisten määrä saattaa kaksinkertaistua vuoteen 2030 mennessä;

C.  ottaa huomioon, että kyseisen sairauden aiheuttamat kustannukset ovat Euroopassa noin 14 miljardia euroa ja että määrä saattaa nopeasti kasvaa nopeasti, sillä yhteiskunta vanhenee yhä enemmän;

1.  pyytää komissiolta, että se kannustaisi jäsenvaltioita edelleen asettamaan Parkinsonin taudin painopisteeksi, jotta voitaisiin välttää tautiin sairastuneiden määrän kasvu.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö