Propunere de rezoluţie - B8-1396/2015Propunere de rezoluţie
B8-1396/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton

14.12.2015 - (2015/2979(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1362/2015

Procedură : 2015/2979(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1396/2015
Texte depuse :
B8-1396/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-1396/2015

Rezoluția Parlamentului european referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton

(2015/2979(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul-cadru general pentru pace în Bosnia și Herțegovina și anexele sale, parafat la Dayton, la 21 noiembrie 1995 și semnat la Paris, la 14 decembrie 2015,

–  având în vedere rezoluțiile pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv Rezoluția 2247 (2015) adoptată la 10 noiembrie 2015,

–  având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina (BiH), pe de altă parte, care a fost semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2008 și a intrat în vigoare la 1 iunie 2015,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 12 octombrie 2015 privind Bosnia și Herțegovina,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al ÎR/VP din 10 decembrie 2015 privind decizia guvernului Republicii Srpska de a suspenda cooperarea cu anumite agenții judiciare și de asigurare a respectării legii din Bosnia și Herțegovina;

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bosnia și Herțegovina,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Acordul-cadru general pentru pace (denumit în continuare Acordurile de pace de la Dayton, DPA) a pus capăt celui mai devastator conflict care a avut loc în Europa de la cel de-al doilea război mondial și a deschis calea pentru pace în Bosnia și Herțegovina (BiH);

B.  întrucât războiul s-a soldat cu peste 100 000 de victime și strămutarea a milioane de persoane și a fost marcat de atrocități îngrozitoare, inclusiv campanii de epurare etnică de masă, genocid și numeroase crime de război;

C.  întrucât, la 20 de ani de la semnarea DPA, există încă zeci de mii de persoane strămutate în interiorul țării și mii de refugiați în BiH;

D.  întrucât DPA s-a dovedit a fi un succes în încheierea războiului și în reabilitarea și reconstrucția postbelică; întrucât, cu toate acestea, cadrul instituțional al țării creat de către DPA este excesiv de complex și s-a dovedit a fi ineficient;

E.  întrucât există în continuare provocări semnificative în crearea condițiilor pentru o reconciliere durabilă și semnificativă în BiH;

F.  întrucât UE și-a declarat în mod repetat angajamentul clar față de perspectiva europeană a BiH și față de integritatea sa teritorială, suveranitatea și unitatea sa;

1.  comemorează evenimentul istoric al parafării și semnării DPA și apreciază eforturile depuse de poporul și autoritățile din BiH în vederea consolidării păcii, reconcilierii și întăririi stabilității politice;

2.  recunoaște transformările pozitive prin care BiH a trecut în ultimii 20 ani, de la o țară sfâșiată de război, care ieșea dintr-un conflict, la un stat care aspiră la aderarea la Uniunea Europeană;

3.  reafirmă angajamentul UE față de perspectiva europeană și față de continuarea procesului de aderare a BiH și a tuturor țărilor din Balcanii de Vest; consideră că cooperarea regională și procesul de integrare europeană constituie cea mai bună modalitate de a promova reconcilierea și de a depăși ura și dezbinările;

4.  invită autoritățile din Bosnia și Herțegovina să dea dovadă de hotărâre în urmărirea reformelor fără întârziere; reamintește că abordarea nevoilor socio-economice ale cetățenilor trebuie să constituie o prioritate; reiterează faptul că este, de asemenea, esențial să se continue, în paralel, reformele politice și democratizarea sistemului politic, precum și crearea unui mecanism de coordonare eficace cu privire la aspectele referitoare la UE, pentru a se facilita prezentarea unei cereri credibile de aderare la UE;

5.  reamintește că reforma constituțională care vizează consolidarea, raționalizarea și întărirea cadrului instituțional rămâne esențială pentru transformarea BiH într-un stat eficient, favorabil integrării și pe deplin funcțional, care garantează egalitatea tuturor celor trei popoare constitutive și a celorlalți cetățeni; recunoaște faptul că reformarea legislației electorale pentru a asigura reprezentarea legitimă a popoarelor constitutive ar trebui să constituie primul pas în modificările constituționale;

6.  reiterează obligația de punere în aplicare a anexei 7 la DPA pentru a asigura întoarcerea sustenabilă, inclusiv întoarcerea croaților, bosniacilor și a altora în Republica Srpska, precum și soluții corecte, cuprinzătoare și durabile pentru persoanele strămutate intern, pentru refugiați și alte persoane afectate de conflict, precum și pentru a înregistra progrese în ceea ce privește îmbunătățirea integrării socioeconomice a persoanelor care s-au întors; invită instituțiile de la toate nivelurile din BiH să își intensifice eforturile pentru a stabili ce s-a întâmplat cu aproape 7 000 de persoane încă dispărute în urma conflictului din țară;

7.  salută prezența în continuare a Operațiunii EUFOR Althea în cadrul unui mandat reînnoit al ONU, punând accentul pe consolidarea capacităților și pe formare și recunoaște rolul constructiv al EUFOR pentru asigurarea păcii și securității în țară;

8.  reiterează apelul său adresat liderilor politici ai BiH de a se abține de la retorici naționaliste conflictuale și separatiste care polarizează societatea și să se angajeze în mod serios în realizarea de reforme care vor îmbunătăți viețile cetățenilor BiH, vor crea un stat democratic, integrator și funcțional și vor aduce țara mai aproape de UE;

9.  este profund îngrijorat de pregătirile Republicii Srpska de a organiza un referendum la nivel de entitate cu privire la sistemul judiciar la nivel statal, fapt care amenință coeziunea, suveranitatea și integritatea țării și riscă să submineze progresele înregistrate în procesul de integrare în UE; subliniază că orice deficiențe ale sistemului judiciar din BiH ar trebui abordate în cadrul dialogului structurat pe teme de justiție;

10.  regretă decizia adoptată de către autoritățile Republicii Srpska, în ajunul primului Consiliu de stabilizare și de asociere UE-BiH organizat vreodată, de a suspenda cooperarea cu anumite agenții judiciare și de asigurare a respectării legii din BiH; insistă asupra faptului că trebuie respectată preeminența legii pe întreg teritoriul țării și subliniază importanța soluționării acestei probleme cu calm și prin intermediul dialogului;

11.  subliniază importanța educației în vederea reconcilierii și a înțelegerii reciproce în BiH și ca bază pentru pace și stabilitate durabile;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, guvernelor și parlamentelor Bosniei și Herțegovinei și ale entităților acesteia, precum și guvernelor și parlamentelor țărilor din Balcanii de Vest.