Postupak : 2015/2979(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1398/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1398/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0471

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 259kWORD 78k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1362/2015
14.12.2015
PE574.468v01-00
 
B8-1398/2015

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma (2015/2979(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog sporazuma (2015/2979(RSP))  
B8‑1398/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Daytonski mirovni sporazum, njegov opći okvir i dvanaest aneksa,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 7. srpnja 2005.(1), 15. siječnja 2009.(2) i 9. srpnja 2015.(3) o Srebrenici,

–  uzimajući u obzir svoje brojne rezolucije o izvješćima o napretku Bosne i Hercegovine,

–  uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine (BiH), s druge strane, koji je potpisan u Luxembourgu 16. lipnja 2008. i koji je stupio na snagu 1. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir mišljenje Venecijanske komisije od 11. ožujka 2005. o ustavnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i ovlastima visokog predstavnika,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je tekst Daytonskog mirovnog sporazuma parafiran 21. studenoga 1995. u Daytonu (Ohio); budući da je Daytonski mirovni sporazum potpisan 14. prosinca 1995. u Parizu, čime se okončao najkrvaviji sukob u Europi od Drugog svjetskog rata;

B.  budući da UN procjenjuje da je oko stotinu tisuća ljudi poginulo u ratu u BiH te da ih je na tisuće teško ranjeno, uključujući desetke tisuća žrtava seksualnog nasilja; budući da je zbog rata u BiH raseljeno više od dva milijuna osoba;

C.  budući da je Daytonski mirovni sporazum bio potreban kako bi se zaustavilo krvoproliće, ali nažalost, njime se nije uspjela proizvesti samoodrživa i funkcionalna država BiH, što je vidljivo iz neprekidne političke krize u kojoj se ta zemlja nalazi posljednjih godina i koja je posljedica nemogućnosti postizanja kompromisa;

D.  budući da je Europska komisija za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) dala detaljne, umjerene i praktične prijedloge za cjelovitu reformu Ustava BiH;

E.  budući da je 2009. Europski sud za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci presudio da se dijelovima važećeg Ustava BiH krši Europska konvencija o ljudskim pravima; budući da je sud donio sličnu presudu u predmetu Zornić 2014.;

F.  budući da su pri glasovanju o tzv. „Aprilskom paketu” ustavnih izmjena koji je imao podršku predstavnika većine glavnih stranaka u BiH i sadržavao brojne prijedloge kojima se su trebale ojačati ovlasti na državnoj razini i riješiti određeni nedostaci u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti BiH, nedostajala samo dva glasa da se dosegne prag potreban za usvajanje ustavnih izmjena;

 

G.  budući da Aneks 7 Daytonskog mirovnog sporazuma još nije u potpunosti proveden; budući da je i dalje potrebno pronaći pravedno, sveobuhvatno i trajno rješenje za interno raseljene osobe, izbjeglice i druge osobe pogođene sukobom kao i za postizanje napretka u poboljšanju socioekonomske integracije povratnika;

H.  budući da se prema Međunarodnom odboru Crvenoga križa oko 11 000 osoba i dalje vodi kao nestalo te da je njihova sudbina još uvijek nepoznata;

1.  obilježava sjećanje na povijesni događaj parafiranja i potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma koji se zbio 21. studenoga 1995. u Daytonu i 14. prosinca u Parizu te kojim je priveden kraju strahotni oružani sukob u središtu Europe koji je bio obilježen kampanjama masovnog etničkog čišćenja, genocidom i brojnim ratnim zločinima;

2.  izražava sućut obiteljima brojnih žrtava i osoba nestalih za vrijeme rata u BiH; poziva nadležna tijela BiH da nastave suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju te da pojačano rade na rješavanju neriješenih domaćih sudskih postupaka povezanih s ratnim zločinima kako bi se počinitelji zlodjela i kršenja ljudskih prava priveli pravdi;

3.  podsjeća da Daytonski mirovni sporazum sadrži 12 aneksa koji se odnose na različita pitanja kao što su vojni aspekti (Aneks 1a), regionalna stabilizacija (Aneks 1b), ustav (Aneks 4), ljudska prava (Aneks 6) ili pak izbjeglice i prognanici (Aneks 7); naglašava potrebu da 20. obljetnicu tog događaja iskoristi kao priliku za ocjenu stupnja provedbe svakog pojedinačnog aneksa;

4.  duboko je uvjeren da sadašnji Ustav BiH, kako je naveden u Aneksu 4 Daytonskog mirovnog sporazuma, hitno treba izmijeniti kako bi se omogućilo da država djeluje na način koji koristi svim njezinim građanima i kako bi se omogućili pristupni pregovori s EU-om; naglašava potrebu za suštinskom revizijom i reformom ustava koje su nužne za učinkovito i djelotvorno funkcioniranje institucijskog okvira te zemlje;

5.  ponovo potvrđuje posvećenost EU-a europskoj perspektivi i daljnjem procesu pristupanja BiH i svih zemalja zapadnog Balkana EU-u; vjeruje da su regionalna suradnja i proces europske integracije najbolji način promicanja pomirenja i nadilaženja mržnje i podjela;

6.  smatra bi u obzir trebalo uzeti sljedeće dugoročne ciljeve:

 

•  krajnji cilj koji podrazumijeva postojanje demokratski legitimnog ustava izrađenog uz sudjelovanje svih političkih snaga i civilnog društva u okviru javnog i transparentnog postupka;

 

•  dugoročne izglede postupnog prijelaza s modela države koji se temelji na jednakosti triju konstitutivnih naroda prema državi koja se temelji na jednakosti svih građana;

 

•  postupno ukidanje funkcije visokog predstavnika nakon što se ispune nužni uvjeti te pretvaranje njegove uloge iz one donositelja odluka u ulogu posrednika;

7.  podsjeća na svoje prethodne izjave o tome kako izmijeniti daytonski ustav i na svoje inzistiranje na sljedećim točkama:

 

•  država bi trebala imati odgovarajuću razinu zakonodavnih, proračunskih, izvršnih i sudskih ovlasti kako bi mogla funkcionirati kao članica EU-a te uspostaviti i održavati funkcionalno jedinstveno tržište, ali i promicati gospodarsku i socijalnu koheziju;

 

•  broj administrativnih razina uključenih u upravljanje zemljom trebao bi biti proporcionalan financijskim sredstvima BiH i trebao bi se temeljiti učinkovitoj, dosljednoj i djelotvornoj raspodjeli odgovornosti;

 

•  zaštita ključnih nacionalnih interesa u BiH mora biti u skladu sa sposobnošću djelovanja te zemlje; potrebno je jasno, iscrpno te istovremeno usko tumačenje koncepta „ključnih nacionalnih interesa” kako bi se spriječila svaka etnički motivirana zloupotreba s time povezanog instrumenta veta isključivo u svrhu opstruiranja;

 

•  potrebna je temeljita revizija mehanizma veta na etnitetskoj osnovi, koji bi se trebao primjenjivati samo na pitanja za koja su zajednički nadležni država i entiteti;

 

•  sve nacionalne manjinske zajednice moraju uživati ista prava kao i konstitutivni narodi, a to uključuje ukidanje ograničenja prema kojemu pravo pojedinca da bude izabran ovisi o etničkoj pripadnosti, u skladu s odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima i relevantnim mišljenjima Europske komisije za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) koja je osnovana u sklopu Vijeća Europe;

8.  poziva sve političke stranke da sudjeluju u tom procesu na konstruktivan i otvoren način te da iskoriste savjete i smjernice koje im Venecijanska komisija može ponuditi u tom procesu; pozdravlja i podržava nastojanja organizacija civilnog društva da utječu na proces ustavne reforme; pozdravlja odluke Vijeća ministara iz rujna 2015. o akcijskom planu za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci i predmetu Zornić te o uspostavi povjerenstva koje će izraditi nacrt ustavnih izmjena;

 

9.  podsjeća na to da se mora provesti Aneks 7 Daytonskog mirovnog sporazuma kako bi se osigurao održivi povratak te pronašla pravedna, sveobuhvatna i trajna rješenja za interno raseljene osobe, izbjeglice i ostale osobe pogođene sukobom; sa zabrinutošću napominje da u BiH i dalje postoji 84 000 interno raseljenih osoba; poziva na učinkovitu provedbu revidirane strategije u vezi s Aneksom 7 Daytonskog mirovnog sporazuma;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica, vladama i parlamentima Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta, te vladama i parlamentima zemalja zapadnog Balkana.

(1)

SL C 157 E, 6.7.2006., str. 468.

(2)

SL C 46 E, 24.2.2010.., str. 111.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0276.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti