PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 58k
2.12.2015
PE574.493v01-00
 
B8-1423/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


orjuuden lakkauttamisesta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys orjuuden lakkauttamisesta  
B8-1423/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 5 artiklan,

–  ottaa huomioon direktiivin 2011/36/EU(1),

–  ottaa huomioon YK:n päätöslauselman 317 (IV),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että 2. joulukuuta vietetään kansainvälistä päivää orjuuden lakkauttamiseksi;

B.  ottaa huomioon, että ILOn mukaan maailmassa noin 21 miljoonaa henkilöä on pakkotyössä ja laiton liikevaihto on vuosittain 150 miljardia dollaria;

C.  toteaa, että pakkotyötä esiintyy erilaisissa orjuuden muodoissa, joissa on mukana miehiä, naisia ja lapsia;

D.  toteaa, että direktiivillä 2011/36/EU sitouduttiin poistamaan kyseinen ilmiö Euroopan alueelta, mutta jäsenvaltioilla on vielä paljon tehtävää, jotta säännökset saadaan osaksi kansallista lainsäädäntöä;

1.  kehottaa komissiota vaatimaan jäsenvaltioita saattamaan kyseisen direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sitoutumaan tähän tarkoitettujen varojen ja ohjelmien avulla torjumaan ihmiskauppaa ja vähentämään orjuutta myös äskettäisiin maahanmuuttotulviin liittyen, sillä ne saattavat olla potentiaalinen tilaisuus hyödyntää pakkotyövoimaa.

(1)

EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö