ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 455kWORD 59k
2.12.2015
PE574.495v01-00
 
B8-1425/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно създаването на европейска стратегия за подкрепа на пациенти с Алцхаймер


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно създаването на европейска стратегия за подкрепа на пациенти с Алцхаймер  
B8-1425/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид големите трудности, с които ежедневно се сблъскват хората с деменция и техните семейства;

Б.  като има предвид разпоредбите на Декларацията от Глазгоу от 20 октомври 2014 г., одобрена от организацията „Алцхаймер Европа“ и приета от федерацията „Алцхаймер Италия“, както и от делегатите на 25 други организации – членки на „Алцхаймер Европа“;

1.  призовава Комисията да разработи европейска стратегия за деменцията;

2.  призовава Комисията да създаде европейска експертна група, специализирана в областта на деменцията, с цел споделяне на най-добри практики;

3.  призовава Комисията да финансира изследователски програми в областта на деменцията на регионално, национално и европейско равнище.

Правна информация - Политика за поверителност