FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 57k
2.12.2015
PE574.495v01-00
 
B8-1425/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om udarbejdelse af en europæisk strategi til støtte for personer, der lider af Alzheimers sygdom


Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af en europæisk strategi til støtte for personer, der lider af Alzheimers sygdom  
B8-1425/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til de store vanskeligheder, som mennesker med demenssygdomme og deres pårørende hver dag konfronteres med;

B.  der henviser til bestemmelserne i Glasgow-erklæringen af 20. oktober 2014, som organisationen Alzheimer Europe tog initiativ til, og som blev vedtaget af Alzheimer-sammenslutningen i Italien og delegerede fra 25 andre organisationer, der er medlemmer af Alzheimer Europe;

1.  opfordrer Kommissionen til at udvikle en europæisk strategi for demens;

2.  opfordrer Kommissionen til at oprette en europæisk ekspertgruppe om demens til udveksling af bedste praksis;

3.  opfordrer Kommissionen til at finansiere forskningsprogrammer i demens på regionalt, nationalt og europæisk plan.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik