ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 453kWORD 59k
2.12.2015
PE574.495v01-00
 
B8-1425/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ανάπτυξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη στήριξη των ασθενών με Αλτσχάιμερ


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη στήριξη των ασθενών με Αλτσχάιμερ  
B8-1425/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ανοϊκοί ασθενείς και οι οικογένειές τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Διακήρυξης της Γλασκώβης της 20ής Οκτωβρίου 2014, η οποία εκδόθηκε από την οργάνωση Alzheimer Europe και εγκρίθηκε από τη Federazione Alzheimer Italia, καθώς και από τους εκπροσώπους άλλων 25 οργανώσεων μελών της Alzheimer Europe·

1.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την άνοια·

2.  καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει μια ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων για την άνοια με στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών·

3.  καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει τα ερευνητικά προγράμματα για την άνοια που υλοποιούνται σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου