PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 57k
2.12.2015
PE574.495v01-00
 
B8-1425/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


eurooppalaisesta strategiasta Alzheimer-potilaiden tukemiseksi


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys eurooppalaisesta strategiasta Alzheimer-potilaiden tukemiseksi  
B8-1425/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon suuret vaikeudet, joita muistisairaat ja heidän perheensä kohtaavat päivittäin;

B.  ottaa huomioon Alzheimer Europen 20. lokakuuta 2014 antaman Glasgow'n julistuksen, jonka ottivat vastaan Italian Alzheimer-liitto ja Alzheimer Europen muut 25 jäsenjärjestöä;

1.  kehottaa komissiota kehittämään eurooppalaisen muististrategian;

2.  kehottaa komissiota kokoamaan eurooppalaisen dementia-asiantuntijaryhmän levittämään hyviä käytäntöjä;

3.  kehottaa komissiota rahoittamaan paikallisia, kansallisia ja eurooppalaisia dementiantutkimusohjelmia.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö