REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 382kWORD 59k
2.12.2015
PE574.495v01-00
 
B8-1425/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas stratēģiju tādu personu atbalstam, kuras cieš no Alcheimera slimības


Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas stratēģiju tādu personu atbalstam, kuras cieš no Alcheimera slimības  
B8-1425/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā ar demenci sirgstošas personas un viņu ģimenes ik dienas saskaras ar lielām grūtībām;

B.  tā kā situācija ir izklāstīta Glāzgovas deklarācijā, ko 2014. gada 20. oktobrī sniegusi organizācija Alzheimer Europe un pieņēmusi Itālijas Alcheimera slimnieku federācija un citu organizācijas Alzheimer Europe 25 dalīborganizāciju delegāti,

1.  aicina Komisiju izstrādāt Eiropas stratēģiju attiecībā uz demenci;

2.  aicina Komisiju izveidot Eiropas demences ekspertu grupu, lai apmainītos ar labāko praksi;

3.  aicina Komisiju finansēt demences pētniecības programmas reģionālā, valstu un Eiropas līmenī.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika