PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 58k
2.12.2015
PE574.495v01-00
 
B8-1425/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie opracowania europejskiej strategii wsparcia dla chorych na chorobę Alzheimera


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie opracowania europejskiej strategii wsparcia dla chorych na chorobę Alzheimera  
B8-1425/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze duże trudności, jakie mają codziennie chorzy na demencję oraz ich rodziny;

B.  mając na uwadze postanowienia zawarte w deklaracji z Glasgow z dnia 20 października 2014 r., opublikowanej przez Alzheimer Europe i przyjętej przez Włoską Federację Alzheimer, a także przez delegatów pozostałych 25 organizacji członkowskich Alzheimer Europe;

1.  apeluje do Komisji o opracowanie europejskiej strategii postępowania z demencją;

2.  apeluje do Komisji o powołanie europejskiej grupy ekspertów w zakresie demencji w celu dzielenia się dobrymi praktykami;

3.  apeluje do Komisji o finansowanie programów badawczych dotyczących demencji na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności