PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 59k
2.12.2015
PE574.495v01-00
 
B8-1425/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la crearea unei strategii europene pentru a oferi asistență bolnavilor de Alzheimer


Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la crearea unei strategii europene pentru a oferi asistență bolnavilor de Alzheimer  
B8-1425/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  ținând seama de importantele dificultăți cotidiene cu care se confruntă persoanele care suferă de Alzheimer și familiile acestora;

B.  ținând seama de dispozițiile Declarației de la Glasgow din 20 octombrie 2014, aprobată de organizația „Alzheimer Europe” și adoptată de Federația Alzheimer Italia și de delegații altor 25 de organizații membre ale „Alzheimer Europe”;

1.  invită Comisia să dezvolte o strategie europeană referitoare la problema demenței;

2.  invită Comisia să creeze un grup european de experți în domeniul demenței, pentru a realiza schimburi de bune practici;

3.  invită Comisia să finanțeze programele de cercetare din domeniul demenței la nivel regional, național și european.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate