FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 57k
2.12.2015
PE574.495v01-00
 
B8-1425/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om inrättande av en EU-strategi till stöd för Alzheimerpatienter


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om inrättande av en EU-strategi till stöd för Alzheimerpatienter  
B8-1425/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Personer som drabbats av demens och deras anhöriga brottas dagligen med stora problem.

B.  Organisationen Alzheimer Europe lanserade den 20 oktober 2014 Glasgowdeklarationen (som innehåller viktiga bestämmelser) som därefter antogs av det italienska Alzheimerförbundet och av delegaterna från övriga 25 medlemsorganisationer i Alzheimer Europe.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en EU-strategi för demens.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en EU-expertgrupp om demens för utbyte av bästa praxis.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att finansiera forskningsprogram om demens på regional och nationell nivå samt på EU-nivå.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy