ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 456kWORD 59k
7.12.2015
PE574.501v01-00
 
B8-1431/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно опасността от наводнения


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно опасността от наводнения  
B8-1431/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1293/2013 за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE),

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че една от най-опасните последици от явлението на глобалното затопляне е опасността от наводнения, която засяга, например, някои райони на Италия (лагуната на Венеция, делтата на река По, залива на Каляри и на Ористано, района около морето на Таранто, устието на Тибър, Версилия, солниците на Трапани и долината на Катания);

Б.  като има предвид, че по повод на преговорите, провеждани в рамките на COP21, ЕС има възможност да предприеме конкретни действия в защита на околната среда от всяка форма на климатична заплаха;

1.  приканва Комисията да подобри действащото законодателство в областта на защитата на околната среда и предотвратяването на природни бедствия в светлината на новите климатични заплахи.

Правна информация - Политика за поверителност