RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 57k
7.12.2015
PE574.501v01-00
 
B8-1431/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


üleujutusohu kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek üleujutusohu kohta  
B8-1431/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse määrust (EL) 1293/2013, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et globaalse soojenemise üks kõige ohtlikumaid tagajärgi on üleujutusohu tekkimine, näiteks mõnes Itaalia piirkonnas (Veneetsia laguun, Po jõe delta, Cagliari ja Oristano laht, Mar Piccolo ümbrus Tarantos, Tiberi jõe suudmeala, Versilia, Trapani soolajärv ja Catania tasandik);

B.  arvestades, et seoses käimasolevate läbirääkimistega ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 21. konverentsi raames on ELil võimalus võtta konkreetselt sõna keskkonna kaitseks igasuguste klimaatiliste ohtude eest;

1.  palub komisjonil parandada uusi klimaatilisi ohte arvesse võttes olemasolevaid õigusakte keskkonnakaitse ja loodusõnnetuste ennetamise valdkonnas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika