PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 153kWORD 57k
7.12.2015
PE574.501v01-00
 
B8-1431/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tulvavaarasta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tulvavaarasta  
B8-1431/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1293/2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että yksi maapallon lämpenemisen vaarallisimmista seurauksista on tulviminen, esimerkiksi joillakin Italian alueilla (Venetsian laguuni, Po-joen suisto, Cagliarin ja Oristanon lahdet, Mar Piccolon ympäristö Tarantossa, Tiber-joen suu, Versilia, Trapanin suolankeräysaltaat ja Catanian tasanko);

B.  toteaa, että COP21:n yhteydessä käytävissä neuvotteluissa EU voi puuttua konkreettisesti ympäristön suojelemiseen kaikenlaisilta ilmastouhkilta;

1.  pyytää komissiota parantamaan olemassa olevaa ympäristönsuojelua ja luonnonkatastrofien ehkäisemistä koskevaa lainsäädäntöä uusien ilmastouhkien perusteella.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö