PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 154kWORD 59k
7.12.2015
PE574.501v01-00
 
B8-1431/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o riziku od poplava


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o riziku od poplava  
B8-1431/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1293/2013 o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je jedan od najopasnijih učinaka globalnog zatopljenja rizik od poplava, koji se tiče, primjerice, nekih područja Italije (Venecijanska laguna, delta rijeke Po, Kaljarski zaljev, Oristanski zaljev, područje oko zaljeva Mar Piccolo kod Taranta, ušće Tibera, Versilia, solane u Trapaniju i Katanijska ravnica);

B.  budući da u sklopu aktualnih pregovora u okviru konferencije COP21 EU ima priliku za konkretno djelovanje u cilju zaštite okoliša od svih vrsta klimatskih prijetnji;

1.  traži od Komisije da u svjetlu novih klimatskih prijetnji poboljša postojeće zakonodavstvo u području zaštite okoliša i sprečavanja prirodnih katastrofa.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti