REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 382kWORD 59k
7.12.2015
PE574.501v01-00
 
B8-1431/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par plūdu iespēju


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plūdu iespēju  
B8-1431/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Regulu (ES) Nr. 1293/2013 par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā viena no globālās sasilšanas visbīstamākajām sekām ir iespēja, ka var tikt appludinātas, piemēram, dažas Itālijas teritorijas (Venēcijas lagūna, Po upes ietece, Kaljāri līcis un Oristāno līcis, Taranto Mazās jūras krasta apgabals, Tibras delta, Versīlija, Trapāni sāls palienas un Katānijas zemiene);

B.  tā kā, risinot sarunas COP21 ietvaros, ES bija iespēja konkrēti iestāties par vides aizsardzību pret visu veidu klimata radītiem riska faktoriem,

1.  prasa Komisijai uzlabot regulējumu, ar ko tiek reglamentēta vides aizsardzība un paredzēta dabas katastrofu novēršana, ņemot vērā jaunos no klimata izrietošos apdraudējumus.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika