FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 57k
7.12.2015
PE574.501v01-00
 
B8-1431/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om översvämningsrisker


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om översvämningsrisker  
B8-1431/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förordning (EU) nr 1293/2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life)

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  En av de allvarligaste effekterna av den globala uppvärmningen är risken för översvämningar, till exempel i vissa områden i Italien (Venediglagunen, Podeltat, Cagliaribukten, Oristanobukten, området kring Mar Piccolo i Taranto, Tiberns utlopp, Versilia, salinerna vid Trapani och Cataniaslätten).

B.  I samband med förhandlingarna inom ramen för COP21 har EU möjlighet att konkret ingripa för att skydda miljön från alla former av klimathot.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra den befintliga lagstiftningen för miljöskydd och förebyggande av naturkatastrofer i ljuset av de nya klimathoten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy