ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 456kWORD 60k
7.12.2015
PE574.502v01-00
 
B8-1432/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно местните инициативи в областта на климата


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно местните инициативи в областта на климата  
B8-1432/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) №1293/2013 за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE),

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид съществуването на мрежа от 82 градове, наречена С40, която от състоялата се през 2009 година в Копенхаген конференция COP15 до днес е организирала 10 хиляди акции, имащи за цел намаляване на емисиите, като реализиране на потенциала на разделното събиране на отпадъци и на средствата за обществен транспорт, инвестиране в енергийно преквалифициране на жилищата, в системите за осветление и отопление с ниско потребление на енергия, в мерки за преодоляване на разхищаването на природни ресурси;

Б.  като има предвид, че инициативите, подети от мнозинството представляват добър пример и обещание в борбата срещу изменението на климата и за защита на околната среда;

В.  като има предвид, че най-вече в контекста на преговорите по повод COP21, ЕС трябва да поеме ангажимент за постигането на същата цел;

1.  призовава Комисията да стимулира финансово проектите, предлагани от мнозинството, насочени към справянето с проблемите в областта на климата, както и обмена на добри практики между държавите в тази област.

Правна информация - Политика за поверителност