NÁVRH USNESENÍ
PDF 159kWORD 59k
7.12.2015
PE574.502v01-00
 
B8-1432/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o místních iniciativách v oblasti klimatu


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o místních iniciativách v oblasti klimatu  
B8-1432/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení (EU) č. 1293/2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE),

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k existenci sítě 82 měst, nazvané C40, která od konference COP15 konané v roce 2009 v Kodani do dnešního dne uskutečnila 10 tisíc akcí na snížení emisí, k nimž patří například posílení tříděného sběru odpadu a veřejných prostředků, investice do renovace budov za účelem zvýšení jejich energetické účinnosti, do energeticky účinných systémů osvětlení a vytápění a na opatření zaměřená na ochranu přírodních zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že iniciativy „zdola nahoru“ jsou dobrým příkladem boje proti klimatickým změnám a ochrany životního prostředí a představují naději v této oblasti;

C.  vzhledem k tomu, že zejména v souvislosti s probíhajícími jednáními na konferenci COP21 musí EU usilovat o splnění stejných cílů;

1.  žádá Komisi, aby finančně podpořila projekty vycházející „shora nahoru“, které se zaměřují na řešení problémů v oblasti klimatu, stejně jako výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy v této oblasti.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí