FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 57k
7.12.2015
PE574.502v01-00
 
B8-1432/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om lokale klimainitiativer


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om lokale klimainitiativer  
B8-1432/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forordning (EU) nr. 1293/2013 om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at der findes et netværk af 82 byer kaldet C40, som siden COP15 i København i 2009 har iværksat 10 000 aktioner til nedbringelse af emissioner, f.eks. forbedring af affaldssortering og indsamling af offentlige midler, investeringer i energirenovering af ejendomme, i belysnings- og opvarmningssystemer med lavt energiforbrug og i andre ressourcebesparende foranstaltninger;

B.  der henviser til, at initiativer, der udgår nedefra, udgør et godt eksempel og giver håb for kampen mod klimaændringer og for miljøbeskyttelsen;

C.  der henviser til, at EU navnlig i forbindelse med forhandlingerne i tilknytning til COP21 bør arbejde i samme retning;

1.  opfordrer Kommissionen til finansielt at fremme projekter, som udgår nedefra, og som har til formål at imødegå klimaproblemer, samt udveksling af bedste praksis på området mellem medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik