RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 57k
7.12.2015
PE574.502v01-00
 
B8-1432/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


kohalike kliimaalgatuste kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kohalike kliimaalgatuste kohta  
B8-1432/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse määrust (EL) nr 1293/2013, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et on olemas C40-ks kutsutud 82 linna võrgustik, mis on alates 2009. aasta Kopenhaageni kliimakonverentsist COP 15 tänaseni rakendanud 10 000 meedet heitkoguste vähendamiseks, nagu prügi sorteerimise ja ühistranspordi parandamine, investeerimine hoonete energiatõhususse, väikese energiakuluga valgustus- ja küttesüsteemidesse ning loodusvarade raiskamise vältimise meetmetesse;

B.  arvestades, et altpoolt tehtavad algatused on hea eeskuju ja lubadus võidelda kliimamuutuste vastu ja keskkonnakaitse eest;

C.  arvestades, et eelkõige kliimakonverentsi COP 21 raames käimasolevate läbirääkimiste puhul peab EL olema sellele eesmärgile pühendunud;

1.  palub komisjonil rahaliselt toetada altpoolt algatatud projekte, mille eesmärk on tegeleda kliimaprobleemidega ning samuti ergutada kõnealuses valdkonnas heade tavade jagamist riikide vahel.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika