PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 57k
7.12.2015
PE574.502v01-00
 
B8-1432/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


paikallisista ilmastoaloitteista


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys paikallisista ilmastoaloitteista  
B8-1432/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1293/2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että on olemassa 82 kaupungin verkosto, joka tunnetaan nimellä C40 ja joka on vuonna 2009 pidetystä Kööpenhaminan COP15-kokouksesta lähtien toteuttanut 10 000 aloitetta päästöjen vähentämiseksi, ja että kyseisiin aloitteisiin on kuulunut muun muassa jätteiden lajittelun ja julkisten liikennevälineiden käytön lisääminen sekä investoinnit asuntojen peruskorjaamiseen energiatehokkaiksi, energiaa säästäviin valaisin- ja lämmitysjärjestelmiin ja toimenpiteisiin, joilla vähennetään luonnonvarojen haaskausta;

B.  ottaa huomioon, että ruohonjuuritason aloitteet ovat hyvä esimerkki ja lupaus tulevaa silmällä pitäen ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevissa asioissa;

C.  ottaa huomioon, että varsinkin COP21-kokouksen johdosta käytävien neuvottelujen vuoksi myös EU:n on sitouduttava kyseisiin tavoitteisiin;

1.  kehottaa komissiota tarjoamaan taloudellisia kannustimia sellaisille ruohonjuuritason hankkeille, joiden avulla pyritään torjumaan ilmasto-ongelmia ja edistämään asiaa koskevaa jäsenvaltioiden välistä hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö