PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 386kWORD 60k
7.12.2015
PE574.502v01-00
 
B8-1432/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl vietinių iniciatyvų klimato srityje


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl vietinių iniciatyvų klimato srityje  
B8-1432/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Reglamentą (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato programos (LIFE) įsteigimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi 82 miestai yra susijungę į tinklą pavadinimu C40, kuris nuo 2009 m. Kopenhagoje įvykusios klimato kaitos konferencijos (COP15) iki dabar įvykdė 10 000 veiksmų, skirtų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms mažinti, pvz., geresnio atliekų rūšiavimo, visuomeninio transporto, investicijų į didesnį energetikos veiksmingumą pastatuose, energiją taupančių šviesos iš šildymo sistemų, taupaus gamtinių išteklių naudojimo ir kt. srityse;

B.  kadangi vykdant iniciatyvas visuomenės lygmeniu yra rodomas geras pavyzdys ir suteikiama galimybė kovoti su klimato kaita ir saugoti aplinką;

C.  kadangi ES turi siekti to paties tikslo, visų pirma turint mintyje COP21 klimato kaitos derybas;

1.  ragina Komisiją teikti paramą finansuojant visuomenės lygmens projektus, kuriais siekiama prisidėti sprendžiant klimato kaitos problemas, ir valstybių keitimąsi geriausia patirtimi šioje srityje.

Teisinė informacija - Privatumo politika