REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 59k
7.12.2015
PE574.502v01-00
 
B8-1432/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par vietējām klimata iniciatīvām


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vietējām klimata iniciatīvām  
B8-1432/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Regulu (ES) Nr. 1293/2013 par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā pastāv 82 lielu pilsētu tīkls, tā sauktais C 40, kas kopš Kopenhāgenā 2009. gadā notikušās COP 15 līdz šim brīdim ir nācis klajā ar 10 tūkstošiem pasākumu, kuru mērķis ir samazināt emisijas, piemēram, par atkritumu dalītas savākšanas un sabiedriskā transporta attīstību, ieguldījumiem ēku energoefektivitātes uzlabošanā, zema patēriņa apgaismošanas un apkures sistēmās un dabas resursu taupības pasākumos;

B.  tā kā augšupējas iniciatīvas ir labs piemērs un daudzsološs pasākums cīņā pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzībā;

C.  tā kā jo īpaši saistībā ar pašreizējām sarunām par COP 21 Eiropas Savienībai ir jāiesaistās šā paša mērķa īstenošanā,

1.  aicina Komisiju finansiāli veicināt augšupējus projektus, kuru mērķis ir risināt klimata problēmas, kā arī labas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm šajā jomā.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika