ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 57k
7.12.2015
PE574.502v01-00
 
B8-1432/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over lokale initiatieven voor het klimaat


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over lokale initiatieven voor het klimaat  
B8-1432/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien Verordening (EU) nr. 1293/2013 inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE),

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat C40, een netwerk van 82 steden, vanaf de COP15 in 2009 in Kopenhagen tot nu 10 000 acties op het getouw heeft gezet om emissies te verminderen, zoals de versterking van de gescheiden afvalinzameling en het openbaar vervoer, investeringen in de energie-efficiënte renovatie van gebouwen, in energiezuinige verlichtings- en verwarmingssystemen en in maatregelen om natuurlijke hulpbronnen niet te verspillen;

B.  overwegende dat van onderuit bevorderde initiatieven een goed voorbeeld vormen en een belofte inhouden voor de bestrijding van de klimaatverandering en de bescherming van het milieu;

C.  overwegende dat de EU, vooral in het kader van de lopende onderhandelingen van de COP21, zich voor hetzelfde doel moet engageren;

1.  vraagt de Commissie projecten die van onderuit komen en gericht zijn op de aanpak van klimaatproblemen alsook de uitwisseling van goede praktijken tussen de landen op dit gebied financieel te stimuleren.

Juridische mededeling - Privacybeleid