PROJEKT REZOLUCJI
PDF 225kWORD 59k
7.12.2015
PE574.502v01-00
 
B8-1432/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie lokalnych inicjatyw na rzecz klimatu


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie lokalnych inicjatyw na rzecz klimatu  
B8-1432/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE),

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze sieć 82 miast, zwaną C40, która od COP15 w Kopenhadze w 2009 r. do dzisiaj zrealizowała 10 tysięcy działań mających na celu zmniejszeni emisji, wykorzystując potencjał selektywnej zbiórki, transportu publicznego, inwestycji w modernizację energetyczną budynków, energooszczędne systemy oświetlenia i ogrzewania oraz środki przeciwdziałania marnotrawstwu zasobów naturalnych;

B.  mając na uwadze, że inicjatywy oddolne są dobrym przykładem i dają nadzieję na powodzenie w przeciwdziałaniu zmianie klimatu oraz w działaniach na rzecz ochrony środowiska;

C.  mając na uwadze, zwłaszcza w kontekście toczących się negocjacji z okazji COP21, iż UE musi angażować się na rzecz osiągnięcia tych celów;

1.  zwraca się do Komisji o finansowe wspieranie projektów, które są inicjatywą oddolną i których celem jest zwalczanie problemów związanych z klimatem, a także wymianę dobrych praktyk w tej dziedzinie między państwami członkowskimi.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności