NÁVRH UZNESENIA
PDF 160kWORD 59k
7.12.2015
PE574.502v01-00
 
B8-1432/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o miestnych iniciatívach v oblasti klímy


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o miestnych iniciatívach v oblasti klímy  
B8-1432/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže existuje sieť 82 miest s názvom C40, ktorá od COP 15 v Kodani v roku 2009 vykonala 10 000 opatrení na zníženie emisií, a to napríklad rozvíjaním triedenia odpadu a verejnej dopravy a investovaním do energeticky hospodárnych renovácií budov, osvetlenia a vykurovacích systémov a opatrení na zamedzenie plytvaniu prírodnými zdrojmi;

B.  keďže iniciatívy podporované zdola sú dobrým príkladom a sľubným spôsobom zmierňovania zmeny klímy a ochrany životného prostredia;

C.  keďže najmä teraz, keď v rámci COP 21 prebiehajú rokovania, by sa EÚ mala usilovať o dosiahnutie týchto cieľov:

1.  vyzýva Komisiu, aby poskytla finančné stimuly pre projekty podporované zdola na riešenie problémov v oblasti klímy a na výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia