FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 57k
7.12.2015
PE574.502v01-00
 
B8-1432/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om lokala initiativ för klimatet


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om lokala initiativ för klimatet  
B8-1432/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förordning (EU) nr 1293/2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life)

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  82 städer har gått samman i ett nätverk som heter C40, och under perioden från miljömötet COP15 i Köpenhamn 2009 till idag har nätverket vidtagit 10 000 åtgärder för att minska utsläppen, t.ex. bättre sopsortering och kollektivtransporter, investeringar i förbättrad energieffektivitet för byggnader, energisnåla belysnings- och uppvärmningssystem och sparsam användning av naturresurser.

B.  Initiativ på gräsrotsnivå är ett bra exempel och ett framtidslöfte vad gäller kampen mot klimatförändringen och för miljöskyddet.

C.  EU bör vara engagerat för samma mål, i synnerhet i samband med COP21‑förhandlingarna.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge ekonomiskt stöd till gräsrotsprojekt som syftar till att ta itu med klimatproblemen, och till utbyte av bästa praxis mellan olika länder i denna fråga.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy