NÁVRH USNESENÍ
PDF 156kWORD 58k
7.12.2015
PE574.503v01-00
 
B8-1433/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o depresi


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o depresi  
B8-1433/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 35 Listiny základních práv EU,

–  s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že výskyt deprese u evropských občanů způsobuje evropskému hospodářství náklady, které se odhadují na 92 miliard eur, z nichž 54 miliard představuje nepřímé náklady na nepřítomnost v práci;

B.  vzhledem k tomu, že ačkoli tyto údaje dokládají, jak moc je toto onemocnění rozšířené, pouze velmi malé procento postižených osob podstoupí nezbytnou léčbu;

C.  vzhledem k tomu, že tato situace má negativní důsledky nejen pro dotyčné osoby, ale i pro ekonomiku, a to vzhledem k výdajům na zvládání jevů, jako je nepřítomnost v práci a nevhodná léčba;

1.  žádá Komisi, aby navrhla vypracování aktualizované studie týkající se této problematiky a programu, prostřednictvím něhož by byli občané informováni o tomto jevu, především pokud jde o příčiny a důsledky deprese a dostupnou léčbu.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí