FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 57k
7.12.2015
PE574.503v01-00
 
B8-1433/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om depression


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om depression  
B8-1433/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at forekomsten af depression blandt EU's borgere medfører en udgift for den europæiske økonomi, der anslås til 92 mia. EUR, hvoraf 54 mia. vedrører indirekte omkostninger i forbindelse med arbejdsmæssigt fravær;

B.  der henviser til, at det – på trods af at disse tal viser, hvor udbredt sygdommen er – kun er et fåtal af de berørte personer, der gennemgår den behandling, som er nødvendig for at blive helbredt;

C.  der henviser til, at en sådan situation er skadelig ikke blot for menneskers sundhed, men også grundet de økonomiske konsekvenser som følge af de udgifter, der er nødvendige for at håndtere fænomener som f.eks. fravær fra arbejde og den utilstrækkelige behandling, folk modtager;

1.  opfordrer Kommissionen til at foreslå en opdateret undersøgelse af emnet og et program for informering af offentligheden, navnlig hvad angår årsagerne til og følgerne af depression og om de tilgængelige behandlinger.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik