RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 146kWORD 57k
7.12.2015
PE574.503v01-00
 
B8-1433/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


depressiooni kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek depressiooni kohta  
B8-1433/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 35,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ELi kodanikel depressiooni esinemisest tingitud kulu Euroopa majandusele on hinnanguliselt ligikaudu 92 miljardit eurot, millest 54 miljardit on seotud töölt puudumisest põhjustatud kaudsete kuludega;

B.  arvestades, et kuigi nende andmete kohaselt on haigus väga levinud, saab vaid väike osa kõnealustest isikutest tervenemiseks vajalikku ravi;

C.  arvestades, et selline olukord on lisaks inimeste tervisele kahjulik ka majandusele, kuna tuleb teha kulutusi selliste probleemide lahendamiseks nagu töölt puudumine ja ebasobiv ravi;

1.  palub komisjonil teha ettepaneku ajakohastatud uuringu läbiviimiseks ja teabeprogrammi loomiseks kodanikele, eelkõige depressiooni põhjuste ja tagajärgede kohta ning olemasolevate ravivõimaluste kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika