PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 57k
7.12.2015
PE574.503v01-00
 
B8-1433/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


masennuksesta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys masennuksesta  
B8-1433/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että masennus, josta osa unionin kansalaisia kärsii, aiheuttaa unionin taloudelle arviolta 92 miljardin euron kustannukset ja niistä 54 miljardia on työpoissaoloista johtuvia epäsuoria kustannuksia;

B.  ottaa huomioon, että vaikka näiden samojen tietojen mukaan sairaus on hyvin yleinen, ainoastaan vähemmistö siitä kärsivistä henkilöistä saa paranemisen edellyttämää hoitoa;

C.  ottaa huomioon, että tämä on vahingollista kyseisten henkilöiden terveydelle, minkä lisäksi sillä on myös taloudellisia seurauksia, jotka johtuvat työpoissaoloista ja vääränlaisen hoidon aiheuttamista kuluista;

1.  kehottaa komissiota esittämään ajantasaisen tutkimuksen laatimista asiasta ja kansalaisille suunnattua tiedotusohjelmaa, erityisesti mitä tulee masennuksen syihin ja seurauksiin ja saatavilla oleviin hoitoihin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö