PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 383kWORD 59k
7.12.2015
PE574.503v01-00
 
B8-1433/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl depresijos


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl depresijos  
B8-1433/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi dėl depresijos, paplitusios tarp Europos Sąjungos piliečių, Europos ekonomika patiria 92 milijardus eurų nuostolių, iš kurių 54 milijardai susiję su netiesioginėmis išlaidomis, kurios susidaro dėl nebuvimo darbe;

B.  kadangi nepaisant to, kad aukščiau pateikti duomenys rodo, kaip plačiai paplitęs šis sutrikimas, tik nedaugelis sergančiųjų kreipiasi dėl gydymo, kurio reikia norint pasveikti;

C.  kadangi ši padėtis yra žalinga ne tik žmonių sveikatai, bet taip pat sukelia ekonominius padarinius, dėl kurių susidaro išlaidos, kurios būtinos norint kovoti su tokiais reiškiniais kaip nebuvimas darbe ir gautas netinkamas gydymas;

1.  ragina Komisiją pasiūlyti atnaujintą šios srities tyrimą ir visuomenės informavimo programą minėta tema, ypač dėl depresijos priežasčių ir pasekmių bei prieinamo gydymo.

Teisinė informacija - Privatumo politika