REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 382kWORD 59k
7.12.2015
PE574.503v01-00
 
B8-1433/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par depresiju


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par depresiju  
B8-1433/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ES Pamattiesību hartas 35. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas iedzīvotāju saslimstība ar depresiju rada Eiropas ekonomikai izmaksas, kuru lēstais apmērs ir aptuveni EUR 92 miljardi, no kuriem EUR 54 miljardi ir saistīti ar darba kavējumu radītām netiešām izmaksām;

B.  tā kā — kaut gan minētie skaitļi apliecina, cik slimība ir plaši izplatīta — tikai neliels skaits saslimušo personu saņem aprūpi, kas nepieciešama, lai izārstētos;

C.  tā kā šāda situācija ne tikai kaitē cilvēku veselībai, bet arī ietekmē ekonomiku, jo ir nepieciešami izdevumi, lai risinātu tādas problēmas kā prombūtne no darba un nepietiekama saņemtā terapija,

1.  aicina Komisiju ierosināt atjauninātu šā temata pētījumu un programmu sabiedrības informēšanai par to, jo īpaši par depresijas cēloņiem un sekām un pieejamo terapiju.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika