ONTWERPRESOLUTIE
PDF 152kWORD 57k
7.12.2015
PE574.503v01-00
 
B8-1433/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over depressie


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over depressie  
B8-1433/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 35 van het Handvest van de grondrechten van de EU,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de incidentie van depressie bij de Europese burgers kosten veroorzaakt voor de Europese economie die zijn geraamd op 92 miljard EUR, waarvan 54 miljard indirecte kosten als gevolg van werkverzuim;

B.  overwegende dat, hoewel deze gegevens erop wijzen dat de ziekte wijdverspreid is, slechts een minderheid van de getroffen personen de nodige behandelingen volgt om te genezen;

C.  overwegende dat deze situatie niet alleen schadelijk is voor de gezondheid van personen, maar ook schadelijke gevolgen heeft voor de economie, door de maatregelen die nodig zijn om het hoofd te bieden aan fenomenen als werkverzuim en een inadequate behandeling;

1.  verzoekt de Commissie over dit onderwerp een geactualiseerd onderzoek voor te stellen, alsmede een voorlichtingsprogramma voor de burgers, met name wat de oorzaken en gevolgen van depressie betreft en de behandelingen de beschikbaar zijn.

Juridische mededeling - Privacybeleid