PROJEKT REZOLUCJI
PDF 225kWORD 59k
7.12.2015
PE574.503v01-00
 
B8-1433/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie depresji


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie depresji  
B8-1433/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 35 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zapadanie na depresję przez europejskich obywateli jest dla gospodarki europejskiej źródłem kosztów szacowanych na 92 mld EUR, z czego 54 mld odpowiadają kosztom pośrednim związanym z nieobecnością w pracy;

B.  mając na uwadze, że pomimo tego, że dane te ukazują, do jakiego stopnia patologia ta stała się powszechna, jedynie niewielka liczba osób dotkniętych tym problemem poddaje się niezbędnemu do wyzdrowienia leczeniu;

C.  mając na uwadze, że taka sytuacja jest szkodliwa nie tylko dla ludzkiego zdrowia, ale także ma konsekwencje gospodarcze, związane wydatkami niezbędnymi w celu radzenia sobie z takimi zjawiskami, jak nieobecność w pracy czy nieodpowiednie leczenie;

1.  zwraca się do Komisji o przedstawienie zaktualizowanego badania na ten temat oraz programu informacyjnego adresowanego do obywateli, zwłaszcza odnośnie do przyczyn i konsekwencji depresji oraz dostępnych sposobów leczenia.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności